423615

SPECIFIEKE VOORWAARDEN NEDERLAND – 1 NOVEMBER 2011

Deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze") en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites.

Door gebruik te maken van de Sites en/of door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede met het copyrightbeleid en het privacybeleid, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn.

Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Aanvullende Voorwaarden" genoemd). Door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u eveneens akkoord met de eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn.

Onder andere in het gratis welkomstbericht van de Aanbieder vindt u de URL (Uniform Resource Locator) van de Sites waarop de Algemene en Specifieke Voorwaarden te vinden zijn.

De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

1. LAND

De Diensten worden aangeboden in Nederland.

2. AANBIEDER

De Diensten worden aangeboden door:
Bumbalee (Bumbalee is een handelsnaam van MobileMinded B.V.)
Meander 251
6825 MC Arnhem
Nederland
Kvk nummer: 50518410
Btw nummer: NL822783010B01

Email: nl@bumbalee.com
Tel: 0800-2659198.

3. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJD

De Gebruiker van de Service dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Service en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Service en/of als gebruiker van de Service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

4. VERGOEDINGEN

De van toepassing zijnde vergoedingen en tarieven worden kenbaar gemaakt via de Diensten, in de reclameboodschappen op internet of televisie en op de Sites. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor informatie over de wijze van betaling voor de Diensten.

5. SHORTCODES, KEYWORDS EN URL VAN DE SITES

De verkorte nummers (de short codes), trefwoorden (keywords) en URL (Uniform Resource Locator) die wij gebruiken voor onze Diensten en op de Sites worden aan de Gebruiker kenbaar gemaakt via de Diensten, de reclameboodschappen op internet of televisie en op de Sites.

6. KLANTENSERVICE EN COPYRIGHT AANSPREEKPUNT

Wij bieden u informatie op de internetpagina's die bij de Diensten behoren en/of via de SMS en/of via de reclameboodschappen op internet of televisie. Indien u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, dan kunt u een e-mail zenden aan onze Klantenservice (nl@bumbalee.com) en/of aan onze copyright agent via het mailadres dat u op de Sites aantreft of via de Diensten heeft ontvangen. Indien u toekomstig gebruik van alle door ons aangeboden diensten wenst te blokkeren kunt u gebruik maken van de service www.smsdienstenfilter.nl. Hiermee voorkomt u het toekomstig gebruik van alle door ons aangeboden diensten zonder (ouderlijke) toestemming. Ook kunt u ons servicenummer 0800-2659198.

PRIVACYBELEID